bv

Theo Phó giám đốc BHBV HN Hoàng Văn Lịch, trong năm học vừa qua, công ty đã nhận bảo hiểm cho gần 400.000 học sinh các cấp (mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), bằng 95% so với năm học 2012 - 2013.

Tính từ 5/9/2013 đến 30/6/2014, công ty đã giải quyết chi trả bồi thường cho học sinh, giáo viên tổng cộng 10.868 vụ, với số tiền chi trả bồi thường 13,232 tỷ đồng. Ước tính đến hết năm học (5/9/2014), sẽ có khoảng 14.500 vụ được bồi thường, với tổng chi bồi thường 17,644 tỷ đồng.

Theo đánh giá, tỷ lệ bồi thường năm 2013 - 2014 giảm không đáng kể (tỷ lệ bồi thường chiếm 70%/phí thu, giảm 1%) so với năm học trước. Tuy nhiên, do làm tốt công tác đề phòng hạn chế tổn thất, tuyên truyền, khuyến cáo phòng tránh tai nạn, tỷ lệ học sinh tử vong do tai nạn, bệnh tật giảm đáng kể so với năm học trước.

Bước sang năm học 2014 - 2015, BHBV HN phấn đấu sẽ phục vụ bảo hiểm từ 70% đến 75% học sinh, 80% giáo viên, thuộc 14 quận huyện Hà Nội cũ và huyện Mê Linh; thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro, phòng ngừa và hạn chế tai nạn để giữ tỷ lệ bồi thường tối đa không vượt quá 70% phí thu.

BVHN cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến các hoạt động nhân đạo, xã hội, cụ thể: bảo hiểm miễn phí toàn bộ cho số học sinh, sinh viên là con em các đối tượng chính sách, thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ; thực hiện chế độ giảm phí 50% cho học sinh tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh theo chuẩn nghèo hiện hành của Hà Nội./.

Đức Minh