Theo đó Bamboo Capital phát hành 90 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho trái phiếu BCG_BOND2020. Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi lần này 900.000, với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi 900 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu chuyển đổi 90 triệu đơn vị. Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm từ ngày chuyển đổi.

Theo công bố, danh sách trái chủ gồm 45 người, trong đó ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bamboo Capital – sở hữu nhiều nhất với 200.000 trái phiếu tương ứng lượng cổ phiếu chuyển đổi 20 triệu đơn vị.

Theo báo cáo tài chính quý I, tại thời điểm 31/3, tổng nợ đi vay của Bamboo Capital là 7.908 tỷ đồng, chiếm 27% nguồn vốn. Doanh thu thuần trong quý I đạt 634 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 65% và hơn 1.900% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, công ty dự kiến đặt mục tiêu 5.375 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 806 tỷ đồng, lần lượt tăng 190% và 203% so với thực hiện 2020./.

Hồng Quyên