BIC

Ảnh: T.L minh họa

Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 được Chính phủ cho phép thành lập để tiếp nhận quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Thông qua việc đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc-xin, BIC mong muốn được chung tay với toàn xã hội giúp Việt Nam sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh Covid-19 và trở lại với cuộc sống bình thường.

Bên cạnh việc đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, vừa qua, BIC cũng ủng hộ 300 triệu đồng cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đấu tranh chống dịch. Theo đó, BIC đã trao 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang để phục vụ cho công tác phòng chống dịch chung tại địa bàn hai tỉnh; đồng thời, ủng hộ nhu yếu phẩm và vật tư y tế với trị giá 100 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh tại địa bàn hai tỉnh./.

H.C