Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Bình Dương đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, thu ngân sách đạt tiến độ khả quan.

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp (DN), đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức các hội nghị đối thoại với DN tại 8 chi cục trực thuộc để nắm bắt tình hình hoạt động của DN, từ đó có biện pháp hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và bùng phát mạnh trên địa bàn hiện nay, đơn vị đã tổ chức làm việc 3 tại chỗ tại trụ sở để vừa phòng ngừa dịch Covid-19 vừa đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan cho DN 24/7.

Nhờ nỗ lực nêu trên, tính đến 15/9/2021, đơn vị vẫn đảm bảo thông quan cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch tăng 27,87% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách đạt hơn 14.546 tỷ đồng, đạt hơn 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt hơn 87% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao./.

Ngọc Linh