Nhiều hình thức phong phú, hiệu quả đang được Cục Hải quan Bình Dương áp dụng để triển khai, đưa những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mới liên quan đến Hải quan một cách nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP.

Cùng với đó, Cục Hải quan Bình Dương thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan và các Bộ ngành tổ chức liên quan đến lĩnh vực hải quan, hoặc chủ động tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ công chức....

Để theo dõi tình hình thi hành pháp, một số hình thức nổi bật mà Cục Hải quan Bình Dương đang áp dụng như: khai thác, sử dụng hiệu quả chương trình quản lý, điều hành qua mạng nội bộ (NetOffice). Thông qua NetOffice, những văn bản mới kèm theo chỉ đạo của lãnh đạo cục được phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức luật của các đơn vị. Đồng thời, Cục Hải quan Bình Dương đã khai thác và vận dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 với các quy trình nghiệp vụ được quy định rõ ràng, cụ thể giúp tăng khả năng kiểm tra, giám sát của các cấp lãnh đạo.

Ngoài các quy trình, quy định rõ ràng, định kỳ hoặc đột xuất, Cục Hải quan Bình Dương tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ nội bộ nhằm phát hiện ra những điểm còn tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa kịp thời. Thêm vào đó, hàng tuần, lãnh đạo cục và lãnh đạo các đơn vị đều tổ chức các buổi họp giao ban để nắm lại tình hình thi hành pháp luật tại các đơn vị, chỉ đạo thực hiện những văn bản, nhiệm vụ mới liên quan đến hoạt động của ngành.

Qua các đợt kiểm tra, đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của cơ quan cấp giấy chứng nhận, Cục Hải quan Bình Dương luôn đảm bảo tiêu chuẩn và tiếp tục được cấp giấy chứng nhận, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008./.

Xuân Anh (Hài quan Bình Dương)