Trong tháng Chín (từ 16/8 đến 15/9), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.989 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 822 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1167 vụ va chạm giao thông, làm 696 người chết; 549 người bị thương và 1.524 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 17,2% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 7,2%; số vụ va chạm giao thông giảm 23,1%); số người chết giảm 2%; số người bị thương giảm 2% và số người bị thương nhẹ giảm 19,7%.

Tính chung 9 tháng năm nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 18.697 vụ tai nạn giao thông, làm 6.758 người chết; 4.417 người bị thương và 13.418 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 14,5%, số người chết giảm 4%; số người bị thương giảm 10,4% và số người bị thương nhẹ giảm 20,4%.

Bình quân 1 ngày trong 9 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 69 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 29 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 40 vụ va chạm giao thông, làm 25 người chết, 16 người bị thương và 49 người bị thương nhẹ.

Trung Ninh