Trong dự thảo nghị định trình Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đã bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp, khi thêm nhóm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Dự thảo nghị định do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng đề xuất, từ ngày 1/7/2023, tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng. Tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1/1/2022 (nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu lần gần nhất).

Bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp
Bộ LĐ-TB&XH bổ sung thêm nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp. Ảnh: TL.

Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung kể trên, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, với người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300 nghìn đồng/tháng; người có lương từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để được 3 triệu đồng/tháng.

Lý giải về các mức tăng lương hưu, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc tăng lương hưu từ 1/7/2023 để phù hợp với thời điểm tăng lương cơ sở. Quốc hội đã có nghị quyết tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Nghị quyết 69/2022 của Quốc hội đã thông qua phương án tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng thêm 12,5% với nhóm do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Còn theo Luật BHXH, khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7 tới, một số chế độ cũng được điều chỉnh tăng theo. Với mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức hiện hành), kéo theo người nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH sau ngày 1/7 sẽ có mức tính lương hưu cao hơn người nghỉ trước đó.

Bên cạnh đó, ngày 1/1/2022 lương hưu được điều chỉnh tăng 7,4%, nhưng không tăng lương cơ sở, nên nhóm nghỉ hưu sau thời điểm này tới trước khi tăng lương cơ sở (từ ngày 1/1/2022 - 30/6/2023) có lương hưu thấp hơn người nghỉ trước đó dù có các điều kiện tính như nhau và thấp hơn người nghỉ hưu sau ngày 1/7/2023. Do đó, cần điều chỉnh mức tăng bổ sung cho nhóm nghỉ hưu từ ngày ngày 1/1/2022 - 30/6/2023, để đảm bảo tương quan, công bằng giữa các thời điểm nghỉ hưu.

Về điều chỉnh tăng thêm cho nhóm lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, nhóm nghỉ hưu, nghỉ nhận trợ cấp, trợ cấp tuất trước ngày 1/1/1995 đa số theo diện mất sức lao động, nên thời gian làm việc ngắn, mức lương hưu, trợ cấp thấp so với mặt bằng chung.

Việc điều chỉnh tăng thêm cho nhóm này là chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu vực Nhà nước giai đoạn trước năm 1995.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau khi tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp hằng tháng, ngân sách nhà nước chi tăng thêm hơn 2.662 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm nay, với hơn 891 nghìn người được điều chỉnh.

Quỹ BHXH tăng chi thêm cho 6 tháng cuối năm nay hơn 9.675 tỷ đồng để tăng lương cho hơn 2,17 triệu người.

Với nhóm nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm, dự kiến hơn 236 nghìn người được tăng thêm, ngân sách Nhà nước dự kiến chi thêm hơn 272 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm.