Ảnh: Khánh Huyền

95 DVCTT mức độ 3,4 liên quan tới lĩnh vực thuế sẽ được kết nối, tích hợp lên Cổng DVC quốc gia trong năm 2020. Ảnh: Khánh Huyền

Phóng viên TBTCVN trao đổi với ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC), Bộ Tài chính xung quanh nội dung này.

PV: Xin ông cho biết những kết quả Bộ Tài chính đã đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như cung cấp DVCTT cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua?

Ông Hoàng Xuân Nam: Trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin hiện đại, các chương trình ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp,...

Đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và hải quan, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đã đạt 99,98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; 99% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 94,73% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử; hơn 99,98% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử...

Việc đẩy nhanh triển khai một cách hiệu quả các DVCTT, hệ thống thuế điện tử, kho bạc điện tử, hải quan điện tử,… không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của ngành mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội.

Ông Hoàng Xuân Nam
Ông Hoàng Xuân Nam

Theo đánh giá khách quan từ phía các bộ, ngành, cũng như từ phía các tổ chức kinh tế, hiệp hội, Bộ Tài chính là một trong những cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp DVCTT hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp trên toàn quốc và tích cực kết nối với Cổng DVC quốc gia.

PV: Việc kết nối TTHC của ngành Tài chính cũng như các bộ, ngành khác lên Cổng DVC quốc gia đem lại những lợi ích gì, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Nam: Cổng DVC quốc gia được xây dựng nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, DVC thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm. Đồng thời, việc kết nối cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện DVCTT được tái sử dụng khi thực hiện DVCTT lần sau và kết quả giải quyết TTHC được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống. Điều này thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số DVCTT trong chỉ số phát triển chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp quốc.

Việc cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Cổng DVC quốc gia được xây dựng là một hệ thống thống nhất, truy cập tại một địa chỉ duy nhất giúp tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức; là địa chỉ cung cấp các thông tin về TTHC, DVC đầy đủ, tin cậy, chính xác, được đảm bảo thi hành của Chính phủ.

Theo tôi, việc xây dựng và khai trương Cổng DVC quốc gia là bước đi cụ thể, khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai chính phủ điện tử (E-Government) và hướng tới xây dựng chính phủ số (Digital Government), đồng thời là minh chứng rõ nét nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

PV: Trong tháng cuối năm 2019, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương ký cam kết đồng hành trong việc xây dựng, vận hành, phát triển Cổng DVC quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xin ông cho biết tình hình triển khai tại Bộ Tài chính như thế nào?

Ông Hoàng Xuân Nam: Để phục vụ cho việc tích hợp với Cổng DVC quốc gia và đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính thực hiện nâng cấp Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính nhằm: bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm soát TTHC với xây dựng chính phủ điện tử; tăng số lượng TTHC được hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, trả kết quả.

Đồng thời, thiết lập hệ thống thông tin điện tử một cửa kết nối giữa các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, tăng cường tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; tăng tính liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp một số DVCTT mức độ 4 có số lượng hồ sơ phát sinh lớn và thiết yếu với tổ chức, doanh nghiệp và người dân lên Cổng DVC quốc gia. Đồng thời Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, mở rộng danh sách các DVCTT mức độ 4 tích hợp lên Cổng DVC quốc gia.

Cuối năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tích hợp, kết nối đăng nhập một lần và đồng bộ hồ sơ lên Cổng DVC quốc gia đối với 4 DVCTT (cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp).

Theo các nội dung tại bản cam kết, hàng năm kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính với Cổng DVC quốc gia cho tới khi hoàn thành.

Để đảm bảo tiến độ, hoàn thành các mục tiêu theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, là đơn vị được giao làm đầu mối, Cục TH&TKTC đang khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, trình dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện Cam kết đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, vận hành, cung cấp DVCTT ngành Tài chính, kết nối Cổng DVC quốc gia.

Triển khai kế hoạch năm 2020, Cục TH&TKTC đã có văn bản đôn đốc các đơn vị (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước,..) tiếp tục tích hợp, kết nối DVCTT lên Cổng DVC quốc gia và yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các DVCTT sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia trong năm 2020, đảm bảo chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ là tích hợp 30% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng DVC quốc gia đến năm 2020.

Đến nay, Cục TH&TKTC đã nhận được công văn của các đơn vị đăng ký danh mục các DVCTT sẽ triển khai tích hợp, kết nối với Cổng DVC quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!

Trong năm 2020, dự kiến Bộ Tài chính sẽ thực hiện tích hợp, kết nối thêm 193/634 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng DVC quốc gia (đạt khoảng 30% theo Nghị quyết số 17).

Đức Minh (thực hiện)