moody

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's. Ảnh: Đức Minh

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà đã thông tin tổng quan về cập nhật tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam năm 2020; trao đổi về tình hình tài chính ngân sách, hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; thông tin về chủ trương sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và mục tiêu dự kiến về kinh tế vĩ mô giai đoạn năm 2021 và 5 năm 2021-2025 của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà, năm 2020 nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã đạt được mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, GDP của Việt Nam đạt 2,91%, nằm trong số 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Tỷ lệ bội chi ngân sách và nợ công đều được kéo giảm xuống mức an toàn hơn, nhờ đó không gian tài khóa và dư địa chính sách được nâng lên đáng kể.

Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà cũng đã thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 -2020, trong đó có hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoạt động thoái vốn, về sử dụng số thu từ cổ phần hóa thoái vốn.

Đề cập tới định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà đã thông tin một số nội dung về chủ trương phát triển của Việt Nam: phát triển nhanh dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, hiệu quả cạnh tranh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế, loại hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân. Phát huy tối đa nhân tố con người, phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách hướng vào nâng cao đời sống của người dân. Xây dựng cơ chế tự chủ, chủ động tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường. Cải thiện chuỗi giá trị toàn cầu, tăng khả năng chống chọi với tác động lớn, bất thường bên ngoài. Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội.

Thông tin về các chỉ tiêu năm 2021 của Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu GDP là 6%; chỉ số CPI 4%; tốc độ tăng năng suất lao động ở mức 4,8%. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 khoảng 4% GDP, nợ công không quá 60% GDP./.

Đức Minh