3 lần giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước

Đánh giá việc thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thời gian qua, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2022, dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia.

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định giảm thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phù hợp với bối cảnh kinh tế- xã hội từng giai đoạn.

Để góp phần hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, trên cơ sở đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thẩm quyền điều chỉnh mức thu LPTB theo quy định tại Luật Phí và lệ phí năm 2015, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định giảm mức thu LPTH đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã 3 lần trình Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 để giảm 50% mức thu LPTB đổi với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020); Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 để tiếp tục giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022); Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 để tiếp tục giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Kể từ ngày 1/1/2024, mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ, theo đó mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng mức thu LPTH đối với ô tô cùng loại.

3 lần trình Chính phủ giảm LPTB ô tô lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính đã 3 lần trình Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 để giảm 50% mức thu LPTB đổi với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020); Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 để tiếp tục giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022); Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 để tiếp tục giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Quá trình triển khai thực hiện chính sách giảm mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành. Chính sách có tác động tích cực đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung.

Bên cạnh đó, cũng có những tác động tiêu cực đối với ngân sách nhà nước (NSNN), tuy nhiên, việc kích cầu tiêu dùng lại góp phần tăng thu về cho ngân sách khi số thuế GTGT, TTĐB đù bù đắp cho số giảm thu NSNN về LPTB.

Giảm thu NSNN bình quân khoảng 867 tỷ đồng/tháng

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ gia hạn một số khoản thuế và giảm LPTB ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm tiền thuê đất, mặt nước…

Thực tế thị trường ô tô các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, doanh số toàn thị trường ô tô 3 tháng đầu năm 2024 (bao gồm cả xe du lịch và xe thương mại) sụt giảm đáng kể. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng các doanh nghiệp thuộc VAMA đạt 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Để góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà để phục hồi tăng trưởng cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu LPTB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là một trong những giải pháp cần thiết.

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước
Giảm LPTB sẽ kích cầu tiêu dùng, từ đó góp phần tăng thu về ngân sách từ các khoản thuế khác.

Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức thu LPTB lần đầu đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước như sau:

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/1/2025: Mức thu LPTB bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ ngày 1/2/2025 trở đi: Mức thu LPTB tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024 đến hết ngày 31/1/2025.

Tác động đối với thu ngân sách nhà nước (NSNN), theo tính toán của Bộ Tài chính, tại thời điểm năm 2020 và năm 2022, theo đánh giá, số giảm thu NSNN về LPTB khoảng 5.238 tỷ đồng, số tăng thu NSNN về thuế TTĐB, thuế GTGT khoảng 5.200 tỷ đồng.

Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vào giai đoạn hiện nay thì việc tăng thu từ thuế TTĐB và thuế GTGT có thể sẽ không đủ để bù đắp cho việc giảm LPTB. Dự kiến, việc giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể làm giảm thu NSNN về LPTB bình quân khoảng 867 tỷ đồng/tháng (tương đương mức giảm theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP).

Ngoài ra, việc giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể tác động đến cân đối thu NSNN của các địa phương. Theo quy định của Luật NSNN, khoản thu LPTB thuộc ngân sách địa phương. Việc giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô, sản xuất lắp ráp trong nước khả năng sẽ làm tăng số lượng xe ô tô tiêu thụ và đăng ký nên số thu từ LPTB, thuế TTĐB, thuế GTGT có thể tăng.

Tuy nhiên, số thu thực tế từ thuế TTĐB và thuế GTGT chỉ tập trung ở 8 địa phương nơi có các công ty sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, còn các địa phương khác đều giảm thu ngân sách địa phương từ chính sách này (địa phương đã có yêu cầu ngân sách trung ương cấp bù khoản hụt thu này để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương), từ đó có những ảnh hưởng nhất định tới cân đối ngân sách của nhiều địa phương./.

Hầu hết các ý kiến tại cuộc họp thống nhất trình Chính phủ giảm LPTB

Trước đó, vào ngày 19/6/2024, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 264/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ngày 17/6/2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải đã chủ trì cuộc họp về mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

Hầu hết các ý kiến tại cuộc họp thống nhất trình Chính phủ quy định việc giảm LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thực hiện đúng theo Nghị quyết số 44/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và thực hiện xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả chính sách.

Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong đó lưu ý bổ sung nội dung phân tích, đánh giá tác động bảo đảm đầy đủ, toàn diện, nhất quán (tác động số thu ngân sách nhà nước, tác động đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, mức độ vi phạm cam kết, khả năng khiếu nại, khiếu kiện), báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2024.