Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 8/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường. Do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định này; vì vậy, trường hợp có vướng mắc, đề nghị địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ để xử lý theo quy định.

Riêng kinh phí thực hiện Nghị định này, theo quy định tại Thông tư số 104/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị tỉnh xác định và tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 29 và Nghị đinh 66 theo đúng quy định.

Vũ Luyện