Bức tranh doanh nghiệp đã có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính chung 9 tháng đầu năm 2013, cả nước đã có 58.231 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 281.359 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2012, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8%.

Tuy nhiên, số vốn đăng ký giảm 21,6%, cho thấy các doanh nghiệp được thành lập mới có quy mô vốn nhỏ hơn.

Trong khi đó, cả nước có 6.742 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2012. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2013 là 11.299 doanh nghiệp.

Bản báo cáo cũng đưa ra một số chỉ tiêu rất đáng chú ý của nền kinh tế, theo đó tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2013 của Việt Nam ước đạt 5,14% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,02% và dịch vụ tăng khoảng 6,25%.

Về sản xuất công nghiệp, 9 tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) toàn ngành tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý là chỉ số này đang có chiều hướng cải thiện dần qua những tháng đầu năm 2013, theo đó 3 tháng đầu năm tăng 4,9%; 6 tháng tăng 5%; 9 tháng tăng 5,4%.

Điều này cho thấy sự phục hồi của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng trưởng cao ở điện cấp phục vụ công nghiệp và xây dựng; và tăng trưởng ổn định ở ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải so với cùng kỳ năm 2012.

Khu vực dịch vụ đã có mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm ước đạt 6,2% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó đáng chú ý có một số lĩnh vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá như dịch vụ thông tin và truyền thông, dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ vận tải và kho bãi.

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 58,4 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ và chiếm 60,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đồng thời, Việt Nam nhập khẩu ước đạt 96,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 54,5 tỷ USD, tăng 24,8%.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính lũy kế đến ngày 20/9/2013, cả nước đã có 872 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 9.294 triệu USD, bằng 92,7% về số dự án và 134,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2013 là 444 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm là 5.711,2 triệu USD, bằng 76,6% về số dự án và bằng 137,9% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, Việt Nam đã thu hút được 16 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng đầu năm, vượt kế hoạch 15 tỷ USD đã được đề ra từ đầu năm nay./.

Bình Yên