đường na pheo-si pha phìn-mường nhé đến nà hỳ

Thi công Dự án đường từ Km45 (đường Na Pheo - Si Pha Phìn - Mường Nhé) đến Nà Hỳ. Ảnh: baodienbienphu.info.vn

Theo Bộ Tài chính, đề nghị giải ngân 130 tỷ đồng cho dự án này thuộc kế hoạch giải ngân cho tỉnh Điện Biên trong năm 2013.

Được biết, thực hiện Nghị quyết 02 ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, trong đó năm 2013 tỉnh Điện Biên được phân bổ 180 tỷ đồng nhằm thực hiện Dự án đường từ Km45 (đường Na Pheo - Si Pha Phin - Mường Nhé) đến Nà Hỳ.

Tuy nhiên, đến hết năm 2013, VDB mới giải ngân cho tỉnh Điện Biên số tiền 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vốn vay ưu đãi đối với tỉnh Điện Biên năm 2014, tại CV8043 Bộ Tài chính xác định không phân bổ vốn cho tỉnh Điện Biên, do tỉnh chậm gửi văn bản đăng ký nhu cầu vay vốn trong năm 2014.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, ngày 11/2/2014, Bộ Tài chính đã có CV1785 đề nghị các địa phương báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013, đồng thời đăng ký nhu cầu vay vốn năm 2014 gửi về Bộ Tài chính trước ngày 25/2/2014.

Tuy nhiên, đến ngày 3/6/2014, tỉnh Điện Biên mới có văn bản đề nghị./.

Uyên Linh