Theo danh sách nợ thuế vừa được công khai, có 3 doanh nghiệp (DN) nợ nhiều nhất gồm: Công ty CP Khoáng sản và công nghiệp Cao Bằng nợ 14,9 tỷ đồng, Tổng công ty CP Thương mại xây dựng nợ 12,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Đông Bắc nợ 10,4 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Thủy điện Đông Bắc nợ 8,4 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư phát triển HT Cao Bằng nợ 7,3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm nợ 5,9 tỷ đồng…

Cùng với việc công khai thông tin DN nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, cục thuế còn ban hành nhiều quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Ngoài ra, cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc cũng đang tập trung xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội. Mới đây, cục thuế đã công khai danh sách hàng loạt người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trước khi trình các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định khoanh nợ, xóa nợ cho các đối tượng không còn khả năng nộp NSNN./.

Văn Tuấn