Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội bị phạt tiền 60 triệu đồng. Nguyên nhân, do thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2012, Báo cáo quản trị công ty năm 2012, Báo cáo thường niên năm 2012 không đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định xử phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: sơn, mực in, vecny và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị liên quan đến ngành sơn, mực in, vecny và chất phủ bề mặt./.

Hồng Quyên