Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Ngày mai 24/1, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngay sau phiên họp tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các đại biểu đã có cuộc trao đổi với phóng viên về công tác nhân sự.

* Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng: Công tác nhân sự được thực hiện rất dân chủ

vo tien trung
Thượng tướng Võ Tiến Trung

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Như vậy so với khóa trước, khóa này, tăng Ủy viên Trung ương chính thức từ 175 lên 180 đồng chí, Ủy viên dự khuyết từ 25 xuống 20 đồng chí, như vậy vẫn giữ nguyên như cũ là 200 đồng chí, chỉ thay đổi giữa dự khuyết và chính thức.

Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lần này đều được giới thiệu qua rất nhiều vòng, giới thiệu từ cơ sở, giới thiệu tại Ban chấp hành, Bộ Chính trị bỏ phiếu, được rồi mới ra Trung ương chính thức giới thiệu.

Về tiêu chuẩn các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ này được nêu rất rõ trong phương án nhân sự, đó là những đồng chí có năng lực, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức và đặc biệt có trách nhiệm với đất nước, có tư duy chiến lược… Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương cũng kiên quyết không để lọt những người cơ hội, thiếu phẩm chất đạo đức, những người đứng đầu đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như mất đoàn kết, trù dập cán bộ.

Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất đưa ra đúng với nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và rất thuận lợi cho những người ứng cử và tự ứng cử tại Đại hội này.

Tôi cho rằng công tác nhân sự vừa tập trung, vừa rất dân chủ.

* Đồng chí Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng

ông Thi
Đồng chí Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Công tác nhân sự tại Đại hội XII có những tiến bộ hơn các kỳ Đại hội trước khi chúng ta đã có quy hoạch nhân sự cấp cao, trong đó có các nhân sự chủ chốt của Nhà nước, của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhân sự, nên Đại hội xem xét vấn đề nhân sự sẽ thuận lợi.

Chúng ta có một số chỉ tiêu để phấn đấu về những đối tượng đặc biệt, như tỷ lệ nữ, thành phần dân tộc, thành phần trẻ…, có thể đạt được tỷ lệ mong muốn hay không hoàn toàn do Đại hội quyết định.

Theo tôi, trong các tiêu chí thì điều đầu tiên phải xét là tiêu chuẩn đức và tài, có đáp ứng được tiêu chuẩn mới xem xét về cơ cấu cho hợp lý, bên cạnh đó là các tiêu chuẩn liên quan đến vị trí công tác cụ thể mà đồng chí đó dự kiến sẽ đảm nhiệm. Đáp ứng những tiêu chuẩn đó thì mới được lựa chọn để bầu./.

Hồng Chi