Theo khảo sát mới của Visa/YouGov, 66% người tiêu dùng châu Á – Thái Bình Dương mong muốn ngân hàng của họ cung cấp các giải pháp thanh toán thân thiện với môi trường; 52% cho biết sẽ chuyển sang ngân hàng khác để tiếp cận sản phẩm hoặc dịch vụ giúp họ biết được lượng khí thải carbon tạo ra trong các khoản chi tiêu của họ.

Chủ thẻ Visa có thể tự tính được lượng khí thải carbon tạo ra trong các khoản chi tiêu
Chủ thẻ Visa có thể tự tính được lượng khí thải carbon tạo ra trong các khoản chi tiêu của mình. Ảnh minh họa

Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa là một tập các giải pháp tập trung vào tính bền vững giúp chủ thẻ Visa trên toàn khu vực hiểu biết tốt hơn về tác động môi trường của các khoản thanh toán hằng ngày. Chủ thẻ có thể tính toán lượng khí thải carbon tạo ra bởi giao dịch thanh toán qua Visa và tiếp cận các lựa chọn khác để bù đắp carbon hoặc quyên góp từ thiện ngay trên trang web hoặc ứng dụng ngân hàng.

Gói lợi ích thân thiện môi trường là sự tiếp nối khát vọng toàn cầu của Visa nhằm trở thành một công ty hoạt động tích cực với khí hậu, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, mạng lưới và thương hiệu của mình để thúc đẩy thương mại bền vững và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Năm 2021, Visa công bố cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2040, sớm hơn 10 năm trước mục tiêu trung hòa khí cacbon trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ngân hàng tại châu Á – Thái Bình Dương tham gia vào Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa có thể cung cấp các giải pháp này cho chủ thẻ Visa và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ tài chính bền vững.

Tại Việt Nam, Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 của Thủ tướng Chính phủ, thúc đẩy lối sống xanh và sản xuất bền vững. Sản phẩm mới đồng thời phù hợp định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong Đề án phát triển ngân hàng xanh, từng bước xanh hóa các hoạt động tài chính và xây dựng thói quen bền vững, thân thiện với môi trường cho khách hàng.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ, người Việt Nam đang ngày càng có ý thức hơn về vấn đề môi trường và mong muốn được thích nghi với xu hướng này. Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa sẽ đáp ứng nhu cầu đáng kể bằng cách cho phép người tiêu dùng cắt giảm các tác động có hại lên môi trường bằng những cách thức chưa từng có trước đây.

“Đối tác ngân hàng và công ty công nghệ tài chính của chúng tôi có thể bổ sung các tính năng bền vững vào thẻ Visa hiện có. Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa là một phương thức khác để mở rộng mạng lưới Visa vượt ra ngoài khuôn khổ giao dịch thanh toán để cung cấp thêm các thông tin hữu ích cho đối tác của chúng tôi và khách hàng của họ” - đại diện Visa nhấn mạnh.

Các giải pháp của Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa gồm:

• Tính toán lượng khí thải carbon tạo ra: các thông tin được cung cấp bởi Verrency để chủ thẻ hiểu về lượng khí thải carbon ước tính tạo ra bởi các giao dịch của họ

• Bù đắp carbon: chủ thẻ có thể lựa chọn việc bù trù lượng khí carbon thải ra thông qua các dự án được quản lý đặc biệt trong nhiều lĩnh vực như lâm nghiệp và năng lượng sạch

• Đóng góp từ thiện: quyên góp cho các tổ chức môi trường có thể được kích hoạt bất cứ khi nào thẻ Visa được sử dụng

• Chất liệu thẻ bền vững: thẻ thanh toán vật lý làm từ vật liệu tái chế

• Giáo dục cá nhân: chủ thẻ có thể tiếp cận các mẹo và kiến thức về tiêu dùng bền vững dành riêng cho mỗi cá nhân