Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường…

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết, 7 tháng đầu năm 2021, với bối cảnh phải thực hiện khối lượng công việc lớn, đại dịch COVID-19 bùng phát tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã tác động xấu đến kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu, tổng hợp, tổ chức phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV; tham mưu phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung tham mưu xây dựng đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Văn phòng Quốc hội tập trung xây dựng các đề án về đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với các cấp uỷ khác, Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quốc hội điện tử…

Qua các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 7 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nhưng Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất hệ trọng với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, đặc biệt là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện khó khăn chưa từng có khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ tư…

Đảng đoàn Quốc hội và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm hoạt động liên tục của Quốc hội, kế thừa, duy trì tinh thần đổi mới của Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác kiện toàn nhân sự Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng đoàn/Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khóa XV được tiến hành bài bản, chặt chẽ, kịp thời để thực hiện ngay các nhiệm vụ.

Với vai trò, trách nhiệm của Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao liêm chính trong tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội. Trong đó, phải nhấn mạnh cả xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, về tổ chức và đạo đức.

“Quốc hội chủ động, đồng hành với Chính phủ trên cơ sở làm đúng luật, đúng vai. Những việc khó, phức tạp thì thảo luận tập thể, công khai, minh bạch, rõ chính kiến để đi đến thống nhất, như vừa qua, các bộ, ngành, Chính phủ rất cảm ơn Quốc hội vì cách làm việc rõ ràng, mạch lạc, đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện”, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đặt ra yêu cầu với các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định trong các tháng còn lại của năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các Đề án về tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần coi trọng cơ chế chuyên gia, cộng tác viên tham gia đóng góp cho Quốc hội. Bên cạnh áp lực về khối lượng công việc và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội, phải tạo động lực, tạo môi trường để cán bộ cạnh tranh lành mạnh bằng năng lực và đóng góp thực tế.

Theo TTXVN