Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri huyện Thủy Nguyên.
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri huyện Thủy Nguyên.
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng với lãnh đạo huyện Thủy Nguyên.