Cùng tham dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu dự Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo TTXVN