tbt

Sáng 10/9,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Trí Dũng)

tbt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp

Theo TTXVN