Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 7/6, các hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, mức tăng của các hợp đồng là không lớn, chủ yếu nhờ lực cầu đảo chiều cuối phiên trên thị trường cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai đóng cửa tăng từ +1,9 điểm đến +3,1 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +3,36 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng tương lai tích lũy và xanh nhẹ
Khối lượng giao dịch hợp đồng tháng hiện tại VN30F2306 tăng không đáng kể, đạt 157.620 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai tháng hiện tại VN30F2306 tăng nhẹ +1,9 điểm, kết phiên tại 1.098 điểm. Khoảng cách chênh lệch âm giữa hợp đồng tháng 6 tiếp tục nới rộng ra -7,68 điểm so với chỉ số VN30. Các hợp đồng tương lai còn lại tiếp tục đóng cửa với khoảng cách chênh lệch âm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh đóng cửa tăng nhẹ so với phiên trước, tuy nhiên, mức tăng không đáng kể và duy trì mức thấp. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 159.278 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng tương lai tích lũy và xanh nhẹ
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2306. Nguồn: SSI Research.

Về kỹ thuật, trên đồ thị 1 giờ, hợp đồng VN30F2306 đang tích lũy trong xu hướng. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình phân kỳ hội tụ (MACD) đều có tín hiệu tích cực, thể hiện nhịp tăng trưởng vẫn duy trì với mục tiêu ngắn hạn tiệm cận vùng 1.114 – 1.116 điểm. Do xu hướng của chỉ số VN30 đang tích cực cũng như trên hợp đồng VN30F2306, chuyên gia của SSI Research khuyến nghị các nhà đầu tư có thể mở vị thế Long tại vùng 1.098 điểm, cắt lỗ dưới mức 1.095 điểm và kỳ vọng chốt lãi ở khu vực 1.114 - 1.115 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +3,36 điểm (+0,3%), đóng cửa ở ngưỡng 1.105,68 điểm. Thanh khoản tăng mạnh lên 266,6 triệu đơn vị, cũng là mức tích cực của chỉ số này trong tháng 6/2023. Chỉ số VN30 có thể tiếp tục đà tăng trưởng để hướng đến mục tiêu 1.120 điểm./.