Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 28/3, các hợp đồng tương lai đóng cửa hoàn toàn trong sắc xanh. Mức tăng điểm của các hợp đồng là không lớn, nhưng có phần nhỉnh hơn chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tăng từ +1,0 điểm đến +5,3 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở chỉ tăng +2,37 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Sắc xanh duy trì, song thị trường vẫn trong trạng thái đi ngang
Khối lượng tính riêng hợp đồng VN30F2304 không thay đổi nhiều so với phiên liền trước, đạt hơn 307,7 nghìn hợp đồng và thấp hơn mức bình quân 20 phiên.

Hợp đồng tương lai tháng 4 VN30F2304 chủ yếu vận động trong sắc xanh, tuy nhiên bên Short chiếm ưu thế hơn vào cuối ngày kéo theo trạng thái thu hẹp biên độ tăng. VN30F2304 kết phiên quanh vùng 1.051,5 điểm (+4,2 điểm), mặc dù tăng tốt hơn cơ sở tuy nhiên khoảng cách chênh lệch âm vẫn đáng kể (-7,3 điểm). Các hợp đồng còn lại đều tăng giá song khoảng cách chênh lệch âm được ghi nhận từ -14,8 điểm đến -11,3 điểm.

Tổng thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh dù giảm nhưng mức giảm không lớn. Vận động của thanh khoản chủ yếu đến từ sự ưu tiên của dòng tiền trong ngắn hạn dành cho thị trường cơ sở. Theo đó, khối lượng giao dịch các hợp đồng giảm -1,45% so với phiên liền trước, đạt 307,719 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Sắc xanh duy trì, song thị trường vẫn trong trạng thái đi ngang
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2304. Nguồn: SSI Research.

Vận động của thị trường trong ngắn hạn chủ yếu vẫn là đi ngang. Do đó, chuyên gia của SSI Research cho rằng, các nhà giao dịch có thể mở vị thế Long nếu như VN30F2304 vượt mốc 1.053 điểm, và mục tiêu là 1.058 - 1.060 điểm, dừng lỗ nếu hợp đồng giảm xuống dưới vùng 1.051 điểm. Ở chiều ngược lại, nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế Short nếu hợp đồng VN30F2304 giảm xuống dưới vùng 1.049 điểm, và mục tiêu là 1.044 điểm, dừng lỗ nếu giá vượt ngưỡng 1.051 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 ghi nhận trạng thái phân hóa giữa các cổ phiếu thành phần. Chỉ số này kết phiên tăng +0,2%, đạt ngưỡng 1.058,8 điểm. Khối lượng giao dịch tăng tốt so với mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 188,7 triệu đơn vị.

Mặc dù hồi phục đáng kể song xu thế ngắn hạn của chỉ số vẫn đang là giằng co, đi ngang. Kháng cự gần trên chỉ số là khu vực 1.060 - 1.066 điểm trong khi hỗ trợ gần là ngưỡng điểm 1.047 điểm./.