Chứng khoán Tiên Phong sẽ sử dụng 1.000 tỷ vốn vay từ VPBank để làm gì?

Trong phiên giao dịch ngày 18/12, ORS đang được giao dịch ở mức giá 16.200đồng/cổ phiếu (giảm 0,92%)

Ngày 18/12, thông tin công bố từ HOSE cho thấy, Hội đồng quản trị (HĐQT) TPS đã thông qua việc vay vốn tại (VPBank, mã ck: VPB).

TPS đề nghị VPBank cho vay theo hạn mức/cấp cho công ty hạn mức tín dụng với giá trị tối đa 1 nghìn tỷ đồng, thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Hạn mức này không có tài sản đảm bảo và các tài sản khác.

TPS sẽ dùng số tiền vay để đầu tư, hoặc kinh doanh trái phiếu Chính phủ và chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tín dụng là công ty con của VPBank) phát hành.

Hạn mức tín dụng sẽ được VPBank giải ngân cho TPS sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng nêu trên và hợp đồng/thỏa thuận cho vay ký kết giữa công ty và VPBank. Thời hạn sử dụng hạn mức tín dụng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Phía TPS sẽ giao cho Bà Bùi Thị Thanh Trà - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật (hoặc người được bà Trà uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản) thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng.

Trước đó, HĐQT TPS cũng thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Phương án phát hành được HĐQT thông qua ngày 3/8 cho thấy, TPS sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong số 1.000 tỷ đồng dự kiến thu được, TPS sẽ dùng 700 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh (chiếm 70% số tiền huy động được), đầu tư vốn 200 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác 100 tỷ đồng; giải ngân trong năm 2024.

Đây là một trong hai phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 4.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của ORS thông qua. Phương án còn lại là chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.