Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

PTX hiện có hơn 30 cửa hàng xăng dầu thực hiện kinh doanh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Vận tải xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh, với vốn điều lệ ban đầu là 7,5 tỷ đồng.

Tới năm 2004, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng và tới tháng 6/2010, vốn điều lệ đã tăng lên 23 tỷ đồng. Tháng 1/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho công ty, với số vốn điều lệ là 34,5 tỷ đồng.

Mảng tạo doanh thu chính (chiếm 85% – 87%) cho PTX đến từ kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hiện tại, công ty có hơn 30 cửa hàng xăng dầu thực hiện kinh doanh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu của công ty chiếm tỷ trọng xấp xỉ 10% trong doanh thu hàng năm, bao gồm vận tải xăng dầu phục vụ cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa và vận tải tái xuất sang Lào.

Kết quả kinh doanh năm 2016 – 2017 của PTX:

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

35,6

49,33

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

772,6

1.019,7

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

4,7

5,5

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

0,57

0,54

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

57

13

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

15.485

14.301

Tỷ lệ cổ tức (%)

10

13

Hiện tại, đội xe của công ty có trên 80 phương tiện được đầu tư hiện đại, ngoài kênh vận chuyển truyền thống thì PTX còn vận chuyển nhiên liệu xăng máy bay cho Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation).

Được biết, trong quý I/2018, PTX đạt doanh thu 299 tỷ đồng tương đương 30,5% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch năm 2018. Năm 2018, PTX đã đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.098 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 6,4 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, PTX sẽ đánh giá phân tích thông tin thị trường khách hàng để xây dựng các chính sách giá bán, tiếp thị… phù hợp nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh; đồng thời, chuẩn hóa lại quy định về công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng nhằm gia tăng sản lượng bán ra./.

Duy Thái