HOSE cho biết, cổ phiếu POM bị hủy niêm yết do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong ba năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Cổ phiếu POM bị hủy niêm yết từ ngày 10/5
Ngày giao dịch cuối cùng của 279,7 triệu cổ phiếu POM trên HOSE là ngày 9/5.

Trên thị trường, cổ phiếu POM đang có nhịp giảm từ cuối tháng 3 đến nay, trong đó, có 4 phiên giảm sàn liên tiếp từ 3/4 đến 8/4. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, cổ phiếu POM giảm 6,95% xuống 3.750 đồng/cổ phiếu.

Cùng ngày, HOSE công bố quyết định huỷ niêm yết hơn 69,3 triệu cổ phiếu QBS của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (trụ sở ở Hải Phòng) do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 10/5 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 9/5.