can biet

"Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014" do Bộ GD - ĐT giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức biên soạn và phát hành được coi là tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác tuyển sinh ĐH,CĐ 2014.

Cuốn sách cung cấp các thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ trên toàn quốc như: lịch tuyển sinh, bảng phân chia khu vực tuyển sinh của 63 tỉnh, thành phố; Mã tuyển sinh; Mã đăng ký dự thi; Thông tin tuyển sinh của các ĐH, Học viện, CĐ, cũng như mã quy ước của ngành học, khối thi, thời gian thi, vùng tuyển…Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay có một số thay đổi, bổ sung như: chính sách và đối tượng ưu tiên, một số trường đăng ký tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, một số trường không tổ chức thi nhưng sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT)…

Việc cuốn sách này có thêm phiên bản online sẽ giúp cho việc tra cứu thông tin tuyển sinh của các bạn học sinh trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.

Xem nội dung cuốn sách dưới đây:

Phần đầu

ĐH phía Bắc 1

ĐH phía Bắc 2

CĐ phía Bắc 1

CĐ phía Bắc 2

ĐH phía Nam 1

ĐH phía Nam 2

CĐ phía Nam 1

CĐ phía Nam 2

Ma tinh TS (trang 404-411).doc

Thảo Dương