Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Phương bị phạt 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, bà Phương cũng bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 18/12/2020, bà Nguyễn Thị Hà Phương đã mua 417.200 cổ phiếu Công ty cổ phần NHP (mã Ck: NHP) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP (tăng từ 3,97% lên 5,48%).

Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 19/3/2021, bà tiếp tục mua tổng cộng 2.405.500 và bán 44.200 cổ phiếu NHP dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP (tăng từ ngưỡng 5,48% lên 6,62%, 10,82%, 11,18%, 12,7% và 14,3%). Tuy nhiên, đến ngày 19/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và các báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Phương.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên