Cụ thể, UBCKNN xử phạt 45 triệu đồng đối với ông Trần Mai Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Chương Dương (mã Ck: CDC) do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Cường đăng ký bán 348.109 cổ phiếu CDC (tương ứng 3.481.090.000 đồng mệnh giá cổ phiếu CDC) từ ngày 5/2/2021 đến ngày 4/3/2021, nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Đến đến ngày 16/3/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Trần Mai Cường.

UBCKNN cũng xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Cao Ngọc Đức - thành viên HĐQT của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình (mã Ck: ILB), do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Đức đăng ký bán 40.000 cổ phiếu ILB (tương ứng 400.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ILB) từ ngày 18/1/2021 đến ngày 16/2/2021 nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Ngày 24/2/2021, HOSE mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Cao Ngọc Đức.

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt 15 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Tú Anh do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngày 20/11/2020, bà Nguyễn Thị Tú Anh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương đã mua 12.600 cổ phiếu CTB dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTB (tăng từ ngưỡng 7,94% lên 8,04%). Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2020 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu CTB của bà Nguyễn Thị Tú Anh./.

Hồng Quyên