Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Tân Cảng- Petro Cam Ranh (Công ty Tân Cảng-Petro Cam Ranh) đủ điều kiện hoạt động theo đề nghị của Cục Hải quan Khánh Hòa.

Cụ thể, điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa của Công ty Tân Cảng- Petro Cam Ranh có địa chỉ tại cảng quốc tế Cam Ranh, Bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mã địa điểm: 41CCS02, mã kết nối VASSCM: VNV17, tên rút gọn trên hệ thống: TCANG PETRO CAMRANH.

Diện tích được công nhận là 68.075 m2, trong đó gồm có diện tích kho chứa hàng xuất khẩu, nhập khẩu; diện tích bãi chứa hàng kiện, hàng rời; văn phòng làm việc hải quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh, Cục Hải quan Khánh Hòa quản lý./.

Ngọc Linh