THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

Cung cấp Bột kẽm kim loại phục vụ sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua Bột kẽm kim loại phục vụ sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên vào hồi 16h00' ngày 20/12/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa tham gia chào giá chủng loại hàng hóa, số lượng từng loại hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Bột kẽm kim loại

- Số lượng: 300 tấn

- Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa trong bộ hồ sơ chào giá và điều kiện sử dụng tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên, khu Công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00’ ngày 12/12/2022 đến 16h00’ ngày 16/12/2022 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00’ ngày 20/12/2022.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được thông báo trên Thời báo Tài chính Việt Nam, website Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam www.vinacomin.vn, website Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico từ ngày phát hành đến hết ngày 20/12/2022./.