ngan hang creditsuisse

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Credit Suisse nhận giải thưởng Ngân hàng Đầu tư quốc tế tốt nhất tại Việt Nam, một giải thưởng uy tín do tạp chí tài chính hàng đầu Châu Á – Thái Bính Dương “The Asset” trao tặng. Giải thưởng này ghi dấu những thành tích xuất sắc liên tiếp của Credit Suisse tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á.

Thông tin từ Ngân hàng Credit Suisse tại Việt Nam cho biết, Credit Suisse là ngân hàng đầu tư đầu tiên bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2001. Từ những ngày đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng đã huy động vốn hơn 6 tỷ đôla Mỹ cho Chính phủ Việt Nam và cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngân hàng Credit Suisse đã thực hiện nhiều loại hình giao dịch đa dạng với các khách hàng Việt Nam trên tất cả các sản phẩm bao gồm mua bán và sáp nhập, thị trường vốn nợ và trái phiếu, các sản phẩm phái sinh vốn sở hữu, tài chính cấu trúc, và sản phẩm phái sinh của trái phiếu.

Ngân hàng Credit Suisse liên tục đạt các giải thưởng do các tạp chí thương mại ngân hàng đầu tư hàng đầu trong khu vực trao tặng. Gần đây nhất, Tạp chí The Asset 3 năm liên tiếp bình chọn Credit Suisse là Ngân hàng Đầu tư quốc tế tốt nhất tại Việt Nam.../.

M.A