Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Chân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh; việc góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên có sự nghiên cứu, nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể.

Ông Chân cũng bày tỏ mong muốn với truyền thống văn hiến, cách mạng trên quê hương Xô Viết, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Cục tiếp tục phát huy những thành tích trong nhiệm kỳ qua, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nâng cao chất lượng CBCC, tập trung lãnh đạo cơ quan và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao, giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh với 9 đồng chí để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đại biểu đảng bộ cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Bế mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Phố Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng, giao việc cho cán bộ trẻ; quy hoạch, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, bảo đảm công khai, dân chủ, công tâm, khách quan./.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh