Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng (phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng cho đồng chí Lê Viết Phong.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng (phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng cho ông Lê Viết Phong.

Trước đó, ngày 26/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định 669/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Viết Phong - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng từ ngày 1/5/2022.

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng trao quyết định bổ nhiệm đối với tân Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Lê Viết Phong.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đánh giá, ông Lê Viết Phong là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã có quá trình công tác gần 30 năm tại Cục Hải quan Cao Bằng (từ năm 1993). Trải qua nhiều vị trí công tác tại Hải quan Cao Bằng, ông Lê Viết Phong luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, Phó Tổng cục trưởng đề nghị ông Lê Viết Phong phát huy kinh nghiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận nhiệm vụ, ông Lê Viết Phong bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là sự ủng hộ của cán bộ công chức, người lao động Cục Hải quan Cao Bằng; đồng thời thể hiện quyết tâm không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Viết Phong nguyên là sỹ quan thuộc Quân chủng Không quân từ năm 1988. Năm 1993, ông chuyển về công tác tại Cục Hải quan Cao Bằng và phấn đấu qua nhiều cương vị khác nhau tại đơn vị.