Cục Hải quan Quảng Ninh - Điểm sáng thu ngân sách nhà nước
Hải quan Quảng Ninh luôn tận tình hỗ trợ doanh nghiệp.

Hoàn thành nhiệm vụ thu trong 3 năm đại dịch

Trong 3 năm liên tiếp, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đều vượt dự toán, chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh giao. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn đứng trong nhóm 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố dẫn đầu ngành Hải quan về số thu NSNN.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các kế hoạch điều hành thu NSNN; trong đó, đề ra các nhóm giải pháp tăng thu, chống thất thu và phân giao chỉ tiêu thu tới từng đơn vị. Tổ điều hành thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được thành lập do một cục phó trực tiếp làm tổ trưởng. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đều tổ chức đánh giá kết quả thu NSNN và đề ra những giải pháp sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả.

Nổi bật là sự tích cực vào cuộc cùng các các cấp, các ngành ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch cho đến giai đoạn chuyển sang thực hiện chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển” và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong tình hình mới.

Song song với việc triển khai linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chú trọng triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ổn định duy trì sản xuất và phát triển, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu (XNK) an toàn.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Linh hoạt, đổi mới các mô hình đối thoại doanh nghiệp với 2 hội nghị chuyên đề, 13 hội nghị cấp chi cục, 4 đoàn công tác của lãnh đạo cục tiếp xúc doanh nghiệp. Tranh thủ chỉ đạo của tỉnh, của ngành trong giải quyết triệt để, nhanh chóng gần 200 vướng mắc của doanh nghiệp, đẩy mạnh việc hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, fanpage, email với trên 300 lượt giải đáp, hướng dẫn.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiên phong là 1 trong 7 cục hải quan tỉnh, thành phố được Tổng cục Hải quan lựa chọn thí điểm triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan và được ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới; tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp bàn các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistic tại các cửa khẩu đường bộ...

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2020-2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, đơn vị tập trung tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến HQ36a; Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan; hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (hệ thống MGH); hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) giúp giảm thời gian và chi phí trong việc nộp/ xuất trình hồ sơ của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và các bên có liên quan.

Đồng thời, cục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan tái thiết tổng thể hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng mô hình hải quan thông minh; dự án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng tập trung phục vụ chuyển đối số và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo lộ trình của ngành.

Số thu ngân sách trong những năm qua

Năm 2020, số thu ngân sách nhà nước do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đạt 12.360 tỷ đồng; năm 2021 là 10.415; năm 2022 là 16.362; 8 tháng đầu năm 2023 (lũy kế đến 15/8/2023) đạt 10.365,19 tỷ đồng.

Hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập.

Duy trì hiệu quả hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) của Cục Hải quan tỉnh, trên 98% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ của các chi cục. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng nhiều năm đạt vị trí quán quân Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh (năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2022).

Chống buôn lậu, chống thất thu hiệu quả

Cục Hải quan Quảng Ninh - Điểm sáng thu ngân sách nhà nước
Cán bộ công chức hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập.

Bên cạnh các giải pháp tăng thu NSNN, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng, chống gian lận nhất là trong khai báo tên hàng, số lượng, mã số, trị giá, thuế suất.

Đồng thời, đơn vị nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro để kiểm soát chặt chẽ đặc biệt đối với các lô hàng có nguy cơ gian lận cao, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; qua đó giảm tỷ lệ kiểm tra và tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra thực tế hàng hóa, rút ngắn thời gian thông quan, đảm bảo kiểm soát tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Đồng thời, cục tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn quản lý; đã phát hiện, bắt giữ trên 800 vụ vi phạm; tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy XNK an toàn.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN; trong giai đoạn 2020- 2023, Hải quan Quảng Ninh đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Quảng Ninh giao; là một trong ít những đơn vị đóng góp lớn nhất cho ngành Hải quan về thu ngân sách./.