HQ Quảng trị

Cán bộ Hải quan Quảng Trị giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo Cục Hải quan Quảng Trị, thống kê trong một tháng trở lại đây, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo giải phóng hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu.

Cụ thể, đơn vị đã làm thủ tục cho 15.065 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 91,23 triệu USD, tăng 107% so với tháng trước. Đồng thời, đơn vị cũng làm thủ tục cho 2.464 tờ khai quá cảnh đi và đến với tổng trọng lượng hàng hóa đạt hơn 211 nghìn tấn, trị giá đạt 1,115 tỷ USD, tăng 13,3% so với tháng trước.

Đáng chú ý là các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Quảng Trị như hải quan cửa khẩu Lao Bảo, cảng Cửa Việt, La Lay hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được thông suốt và đạt được kết quả thu ngân sách khả quan.

Nổi bật là, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt số thu ngân sách đến nay đã đạt hơn 772 tỷ đồng, hơn vượt 206% chỉ tiêu phấn đấu năm 2021; Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo cũng đã nộp ngân sách hơn 207 tỷ đồng, đạt 109% chỉ tiêu phấn đấu năm 2021.

Với kết quả tích cực của các đơn vị trực thuộc nêu trên, giúp cho số thu ngân sách của Cục Hải quan Quảng Trị thống kê đến 17/8 đạt hơn 1.028 tỷ đồng, vượt 114% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2021./.

Ngọc Linh