Thông tin về nguyên nhân nợ thuế tăng, đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, do một số doanh nghiệp phát sinh nợ nhưng tình hình kinh doanh khó khăn, chỉ nộp khi gần đến hạn bị cưỡng chế. Người nộp thuế còn vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất phải xử lý hoặc đang khiếu nại, khởi kiện. Cá nhân nợ tiền sử dụng đất sau khi thông báo, do số tiền sử dụng đất phát sinh lớn nên không nộp được nhưng không có quy định cưỡng chế đối với các trường hợp này…

Cục Thuế Khánh Hòa: Làm việc với từng doanh nghiệp nợ thuế để thu hồi nợ

Công ty CP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh ở vị trí thứ 28, có số nợ lớn nhất, trên 205 tỷ đồng. Ảnh: TN

Tháng 10/2023 vừa qua, Cục Thuế Khánh Hòa đã công khai thông tin trên website của cục thuế 32 doanh nghiệp còn nợ thuế. Trong đó, Công ty CP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh có số nợ lớn nhất, trên 205,8 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa nợ trên 89,1 tỷ đồng. Công ty CP dệt Tân Tiến nợ trên 17,8 tỷ đồng. Công ty CP Việt Trung nợ trên 14,1 tỷ đồng. Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng ADC nợ trên 12,6 tỷ đồng…

Cùng với cơ quan cục thuế, các chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế Khánh Hòa cũng thực hiện công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế, nhằm đôn đốc, thu hồi các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, trong thời gian còn lại của năm 2023, cục thuế tiếp tục tập trung đôn đốc thu các khoản nợ thuế được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thuế, tiền thuê đất; đôn đốc, cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu, đặc biệt là các doanh nghiệp có số nợ lớn; thông tin để người nộp thuế biết về các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi các khoản nợ.

Đồng thời, Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế, UBND cùng cấp hỗ trợ công tác thu hồi nợ thuế; kiến nghị UBND địa phương tổ chức làm việc với từng người nộp thuế có tiền thuế nợ lớn trên địa bàn để đôn đốc thu hồi; rà soát, phân loại nợ, chuẩn hóa dữ liệu để xử lý nợ; thực hiện thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo quy định./.