Hà Nội

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Khánh Linh

Là 1 trong 23 tỉnh có số thu thuế tăng 10% so với dự toán

Năm 2020, tổng số thu nội địa do cơ quan thuế Nghệ An quản lý đạt 15.700 tỷ đồng, bằng 122% dự toán pháp lệnh và bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu nội địa tính cân đối trừ tiền sử dụng đất đạt 10.730 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019.

Việc thực hiện dự toán thu của cục thuế đạt khá so với dự toán được giao cũng như bình quân so với cả nước - là 1 trong 23 tỉnh có số thu thuế tăng 10% so với dự toán và là 1/30 tỉnh có tăng trưởng thu.

Đáng chú ý, có nhiều khoản thu vượt dự toán được giao như thu tiền sử dụng đất đạt 4.942 tỷ đồng, bằng 247% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt 4.934 tỷ đồng, bằng 176% dự toán và tăng 35% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 410 tỷ đồng, bằng 147% dự toán và tăng 19% so với cùng kỳ...

Theo Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Trịnh Thanh Hải, năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến vô cùng phức tạp, thiên tai lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn; các nhà máy, cơ sở kinh doanh bị tạm ngừng, nghỉ... Hơn nữa, việc thực hiện các quyết định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, từ đó tác động không nhỏ đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 do cơ quan thuế thực hiện.

Do đó, mặc dù trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết và chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế phù hợp vừa đảm bảo tốt công tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; vừa tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, Cục Thuế Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thu NSNN trên địa bàn, vượt cao so với dự toán của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa 11.912 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, tổng thu nội địa cơ quan thuế Nghệ An được giao là 11.912 tỷ đồng. Ông Trịnh Thanh Hải cho rằng, trên cơ sở dự toán thu NSNN năm 2021 đã được Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Theo đó, cơ quan thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu; kịp thời ban hành chỉ thị tăng cường thu ngân sách trên các địa bàn ngay đầu năm.

Cục thuế chủ động triển khai các biện pháp quản lý thuế như: Tập trung mở rộng cơ sở thuế, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá, kê khai giá không phù hợp với giá thị trường.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Nghệ An cũng sẽ thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; khai thác các nguồn thu khác để bù đắp hụt thu NSNN...

Đặc biệt, cơ quan thuế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Điển hình, ngay những ngày đầu tháng của năm mới 2021, các chi cục thuế như: Chi cục Thuế TP.Vinh; Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền nộp thuế đầu năm 2021. Các chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện nghĩa vụ ngân sách, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thu lệ phí môn bài trong tháng 1/2021./.

Khánh Linh