Người dân đi nộp thuế. Ảnh: Internet

Kết quả này của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 đạt được khi mà nền kinh tế địa phương đã tăng trưởng, nhưng còn chậm.Trừ tiền sử dụng đất, tổng thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thuế Phú Thọ vừa có Công văn số 664/CT-THDT ngày 20/3/2013 về chỉ đạo thu ngân sách năm 2013, yêu cầu các phòng thuộc Văn phòng Cục và chi cục thuế các huyện, thị, thành phố (gọi chung là các đơn vị) tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm .

Đối với các đơn vị nhận dự toán thu, Cục Thuế yêu cầu tập trung lực lượng, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt khai thác các khoản thu, chống thất thu có hiệu quả; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu và gian lận thương mại; Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn (trong đó chú trọng các khoản thu lớn, các khoản thu đến thời điểm ngày 31/8/2013 đạt kết quả thấp).

Mặt khác, các đơn vị tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan chức năng xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thu ngân sách, khai thác tốt mọi nguồn thu (đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh, khai thác khoáng sản, các khoản thu vãng lai trên địa bàn), xử lý cưỡng chế và thu hồi nợ đọng thuế.

Các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế đối với hoàn thuế GTGT, chú trọng những DN có rủi ro cao về thuế và các lĩnh vực trọng điểm như: doanh nghiệp lớn,DN có dấu hiệu chuyển giá, DN thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ… kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng và xử lý thu ngay các khoản phát sinh vào ngân sách./.

Văn Học