Thu ngân sách vượt 60% dự toán pháp lệnh

Ông Đỗ Hồng Nam – Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình cho hay, năm 2021, Cục Thuế Thái Bình ước thu được 10.050 tỷ đồng, đạt 160% dự toán Bộ Tài chính giao (số tuyệt đối vượt 3.790 tỷ đồng), tăng 30% (so với năm 2020).

Trong đó, thu từ thuế và phí được 6.700 tỷ đồng, đạt 130% dự toán (vượt 1.540 tỷ đồng), tăng 24%. Thu từ tiền sử dụng đất được 3.350 tỷ đồng, đạt 304,5% dự toán (vượt tuyệt đối 2.250 tỷ đồng).

Cục Thuế Thái Bình: Thu ngân sách vượt cao nhờ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó
Công tác đánh giá thu ngân sách luôn được Cục Thuế Thái Bình chú trọng. Ảnh: CT

Ông Đỗ Hồng Nam cho biết thêm, thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 trong bối cảnh bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 từ tháng 5/2021, đã ảnh hưởng toàn diện đến chuỗi sản xuất kinh doanh cung ứng hàng hóa cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Cục Thuế Thái Bình tập trung và kiên định các giải pháp về quản lý thuế, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 về phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2021. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT) để đảm bảo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), cá nhân, giúp NNT khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn, tăng trưởng, phát triển, tác động tích cực, đóng góp số thu giúp cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao.

Cùng với đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh; sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng DN; cùng với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức ngành thuế, nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến căn bản, tích cực, tạo thuận lợi nhất cho DN và người dân khi thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

12/13 chỉ tiêu thu vượt dự toán

Ông Đỗ Hồng Nam đánh giá thêm, năm 2021, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện 2.040 tỷ đồng, đạt 132% dự toán (tăng 490 tỷ đồng), tăng 12%. Chỉ tiêu thu từ DN ngoài quốc doanh luôn là chỉ tiêu khó hoàn thành nhất, tuy nhiên năm 2021, cục thuế hoàn thành vượt khá cao so với dự toán được giao.

Trong đó, các DN năm 2021 có số nộp thuế lớn từ 100 tỷ đồng trở lên là: Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nộp 2.465 tỷ đồng; Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng 529,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình 306 tỷ đồng; Công ty Nhiệt điện Thái Bình -Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam 250 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Hương Sen nộp 299 tỷ đồng đồng; Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long 173 tỷ đồng; Công ty CP Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình nộp 291 tỷ đồng; Công ty CP Xăng dầu khí Thái Bình 120 tỷ đồng; Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình nộp 121 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2021, trên địa bàn có 12/13 chỉ tiêu thu từ thuế và phí vượt dự toán gồm: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài vượt 93%; thuế thu nhập cá nhân vượt 25%; thu lệ phí trước bạ vượt 8%; thu từ phí lệ phí vượt 25%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 19%; thu từ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước vượt 63%; thu từ xổ số vượt 42%; thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản vượt 28%,...

Cục Thuế Thái Bình: Thu ngân sách vượt cao nhờ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó
Bộ phận một cửa Cục Thuế Thái Bình hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: CT

Có được kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế Thái Bình cho rằng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã bám sát chỉ đạo và chủ động tham mưu Ban chỉ đạo thu NSNN triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND vào thực tiễn trên địa bàn.

Đồng thời, cơ quan thuế theo sát “sức khỏe của DN”, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ nhằm khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh, các nguồn thu đột biến, duy trì tiến độ thu hàng tháng, hàng quý.

Cùng với đó, Cục Thuế Thái Bình đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Công an tỉnh…, các ngân hàng thương mại và các sở, ngành liên quan trong việc quản lý thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế.

Ngoài ra, cục thuế đã phát động các phong trào thi đua từ đầu năm, giao chỉ tiêu phấn đấu thu theo tháng, quý cho các đơn vị trong ngành; tổ chức các hội nghị giao ban toàn ngành chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các quy trình quản lý và đôn đốc thu nộp, thu hồi nợ đọng thuế; làm việc với UBND các huyện, thành phố để tăng cường công tác chỉ đạo và phối hợp trong quản lý thu thuế./.