Thu ngân sách 6 tháng đạt 58,7% dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Trà Vinh cho thấy, đến 30/6/2022, số thu do cơ quan này thực hiện đạt 3.040 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán pháp lệnh. Đây được xem là thành tích đáng mừng trong điều kiện vừa mới ổn định sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Theo báo cáo, có 4/18 khoản thu, sắc thuế hoàn thành dự toán; 8/18 khoản thu, sắc thuế thu vượt tiến độ dự toán và vẫn còn 6/18 khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt dưới 50% dự toán. Đáng chú ý là các khoản thu, sắc thuế do Văn phòng cục thuế và 5 chi cục thuế của 9 địa bàn huyện, thị xã, thành phố đều đạt trên 50% dự toán.

Theo ban lãnh đạo cơ quan thuế, tình hình kinh tế của tỉnh Trà Vinh đã có sự hồi phục khá nhanh, thị trường bất động sản trên địa bàn tăng khá, đã giúp tăng thu ngân sách trong các tháng đầu năm 2022 đạt kết quả tương đối cao.

Cục Thuế Trà Vinh: Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2022

Nguồn: Cục thuế Trà Vinh. Đồ họa: Thế Dương

Ngoài ra, cũng theo phân tích của Cục Thuế Trà Vinh, do có tính đặc thù nên 6 tháng đầu năm 2022, số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt gần 836 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán (tăng 36,5% so cùng kỳ). Khoản thu này đạt khá chủ yếu là Tổng công ty Phát điện 1 nộp phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh ngoài dự kiến. Tuy nhiên, do thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%, theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, có một số doanh nghiệp của khu vực này phát sinh số nộp giảm (so với cùng kỳ). Trong đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải giảm thu nộp nhiều nhất, với số ước giảm 6 tháng đầu năm 2022 hơn 126 tỷ đồng, nên số nộp ước phát sinh hơn 453 tỷ đồng, giảm khoảng 86 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng thu từ khu vực DNNN, số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Trà Vinh trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng tăng 10,7%. Số thu này chủ yếu là do phát sinh số nộp của các đơn vị mới đi vào hoạt động sản xuất. Cùng với đó, số thu từ thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2022 đạt 69,8% dự toán; tăng 18,7% (đạt hơn 272 tỷ đồng). Khoản thu này đạt khá do phát sinh số nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản phát sinh gần 73 tỷ đồng, tăng 10,5 tỷ đồng.

Bám sát nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cho biết, để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2022, cục thuế tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thực hiện rà soát, đánh giá từng khoản thu, sắc thuế, xác định các khoản hụt thu so với dự toán để chủ động khai thác nguồn thu, chống thất thu… Theo đó, ước thu nội địa cả năm 2022 là 5.183 tỷ đồng, nhiệm vụ phải thu 6 tháng cuối năm 2022 thấp nhất là 2.143 tỷ đồng.

Xác định các nguồn thu còn tiềm năng

Cục thuế Trà Vinh xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời triển khai hoặc tham mưu cho các cấp có thẩm quyền triển khai các biện pháp quản lý, điều hành thu hiệu quả; thực hiện tốt và quản lý chặt chẽ về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định và thật sự tiết kiệm.

Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh Phạm Quốc Dũng cho biết, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà cục thuế đang tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm bao gồm: tích cực khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu nội địa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ cho người nộp thuế, tuyên truyền sâu rộng các chính sách thuế mới đến người nộp thuế. Tiếp tục thực hiện hóa đơn điện tử đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao; thúc đẩy thực hiện nộp thuế điện tử qua thiết bị di động (Etax Mobile) đối với người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh.

"Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế đối với các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác rà soát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2022; thực hiện đôn đốc kịp thời các khoản thuế truy thu và tiền phạt phát sinh qua thanh tra, kiểm tra đảm bảo tỷ lệ nộp vào ngân sách theo quy định đạt trên 80%. Cùng với đó, cơ quan thuế thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định, không để nợ mới phát sinh đảm bảo số nợ đến thời điểm ngày 31/12 dưới 5%" - ông Dũng chia sẻ.