HQ hanoi

Cán bộ hải quan tra cứu tờ khai nhập khẩu của DN. Ảnh: Hải Anh

Tại Quyết định 783/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đặt ra nhiều nhóm nội dung công việc cụ thể như xây dựng yêu cầu; tìm chuyên gia; hoàn thiện tài liệu, gửi thẩm định, xin ý kiến cơ quan liên quan; thẩm định và phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng; chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng dịch vụ công nghệ thông tin.

Trong đó, nhóm nội dung xây dựng dịch vụ công nghệ thông tin sẽ có nội dung đào tạo, tập huấn, triển khai sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin.

Thời gian triển khai của kế hoạch từ 1/3/2021 đến 30/12/2022.

Trước đó, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTC (ngày 26/1/2021), phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Quyết định số 97/QĐ-BTC yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan…

Ngay sau khi Quyết định số 97/QĐ-BTC được ban hành, Tổng cục Hải quan đăng tải công khai thông báo chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hải quan số. Tính từ đầu tháng 3/2021 đến nay, Tổng cục Hải quan đã làm việc với 6 công ty tin học lớn ở Việt Nam về giải pháp công nghệ thông tin.../.

Ngọc Linh