UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Nguồn hình thành vốn điều lệ được chia đều ra ba nhóm: ngân sách thành phố, vốn góp của các doanh nghiệp và vốn góp của các tổ chức tín dụng.

UBND thành phố cũng quyết định tạm thời sử dụng bộ máy của Quỹ đầu tư phát triển thành phố để thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ.

Theo đó, Hội đồng quản lý quỹ gồm đại diện Sở Tài chính, Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại và Hiệp hội Doanh nghiệp.

Đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, các hộ gia đình kinh doanh cá thể, các chủ trang trại, hộ nông dân, ngư dân thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản, đánh bắt xa bờ, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi.

Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 12.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động (chiếm 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) với tổng vốn đăng ký gần 64.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh bị đình đốn, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng khó khăn, đặc biệt đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa không có tài sản thế chấp khi vay vốn.

Thực tế, không ít doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có dự án khả thi cần vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng không đủ điều kiện tín chấp và tài sản thế chấp nên phải hoạt động cầm chừng, mất đi cơ hội phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cho biết, năm 2013 được coi là năm khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chi phí sản xuất đầu vào như giá điện, xăng, nguyên vật liệu, giá thuê mặt bằng... gia tăng dẫn đến nhu cầu về vốn cũng gia tăng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hiện không tiếp cận được vốn vay của ngân hàng, không còn tài sản để thế chấp, đảm bảo, trong khi điều kiện cho vay lại chặt chẽ, nhiều thủ tục, kể cả nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng hiện nay cũng không chấp nhận các khoản vay thuộc loại tín dụng thương mại.

ĐT (theo TTXVN)