Đà nẵng

KBNN Đà Nẵng đang đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Báo cáo từ UBND thành phố Đà Nẵng, chi đầu tư phát triển trong quý I/2021 của Đà Nẵng trên 4.555 tỷ đồng. Trong đó, chi xây dựng cơ bản trên 4.454 tỷ đồng, gồm chi theo dự toán trên 562 tỷ đồng, đạt 5,7%; chi xây dựng cơ bản chuyển nguồn từ năm 2020 sang trên 3.892 tỷ đồng; chi ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ tài chính ngoài ngân sách là 100 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc đối với dự án, công tác chuẩn bị đầu tư, hồ sơ bao gồm: kế hoạch vốn đầu tư năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư; dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục công việc thuộc công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Tuy nhiên, hồ sơ giải ngân cho các gói thầu thuộc bước chuẩn bị đầu tư được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi ra kho bạc phần lớn đều thiếu thành phần hồ sơ theo quy định như: quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư…

Hơn nữa, hiện nay, hầu hết các chủ đầu tư, ban quản lý dự án địa phương không trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư. Do đó, KBNN chưa thể tiếp nhận và kiểm soát, thanh toán theo quy định. Điều này dẫn đến chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư, KBNN Đà Nẵng đã đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ theo đúng quy định trong thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư.

Đồng thời, KBNN Đà Nẵng cũng kiến nghị các sở, ban, ngành xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục đầu tư công, thanh quyết toán cũng như các giải pháp tăng cường thi công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng… đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm và có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

KBNN Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trong thời hạn 1 ngày làm việc đối với các khoản chi thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau. Đối với các hình thức thanh toán khác, KBNN Đà Nẵng sẽ kiểm soát, thanh toán chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp. Do đó, KBNN Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán với Kho bạc, không đế dồn khối lượng vào cuối năm. .

Vân Hà