Phát huy hiệu quả của chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ Covid-19 trong thời gian tới, cụ thể như: hỗ trợ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp; giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, bất cập, cải thiện môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt với gói hỗ trợ, phát huy hiệu quả của chính sách.

Bộ Tài chính đã trả lời cụ thể về vấn đề này. Theo Bộ Tài chính, về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Đã triển khai đồng bộ các giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
Thời gian tới, tiếp tục triển khai gói giải pháp thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Trong đó quy định: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý II năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của một số doanh nghiệp, tổ chức; gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của một số doanh nghiệp, tổ chức.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế, lĩnh vực. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Trong năm 2021, doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện được gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhăm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ngay sau đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngoài việc được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp còn được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

Ngày 4/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2021/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, trong đó quy định: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cơ quan thuế nỗ lực cải cách thủ tục, đồng hành cùng người nộp thuế

Về giảm thủ tục hành chính, Bộ Tài chính cho biết, để góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đã chủ trương tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Theo đó, đã mở rộng phạm vi triển khai hệ thống đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử. Đến nay, 100% các giao dịch được truyền nhận điện tử đăng ký thuế; trên 99,6% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử; trên 98,7% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử tạo thuận lợi cho người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan thuế hoàn toàn qua môi trường Internet mà không phải đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế. Điều này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 phải giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc.

Hiện nay, cơ quan thuế đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dịch vụ khai, nộp thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân như: nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; nộp thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân cho thuê nhà...

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã vận hành ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân và doanh nghiệp có thể tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế thông qua thiết bị điện thoại di động. Đây là một nỗ lực lớn của ngành thuế, bổ sung thêm công cụ hữu hiệu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan thuế cũng được đẩy mạnh thực hiện theo phương thức điện tử như: tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, đối thoại doanh nghiệp trực tuyến, sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông, mạng xã hội để đẩy nhanh việc hỗ trợ giải đáp vướng mắc thông qua hình thức điện tử, đáp ứng nhu cầu số đông người nộp thuế.

Ngoài ra, đã thành lập 479 kênh thông tin của toàn ngành thuế để tiếp nhận và hỗ trợ trực tuyến người nộp thuế 24/7.../.