đan mạch hỗ trợ

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ thực hiện dự án.

Nhằm hỗ trợ công cuộc phát triển nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao, Đại sứ quán Đan Mạch đã tài trợ cho Bộ NN&PTNT Dự án Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2013. Tổng ngân sách hỗ trợ trong 5 năm là 42 triệu USD.

Theo đó, dự án gồm hợp phần Trung ương do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) và Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường thực hiện. Hợp phần tỉnh do 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên thực hiện. Đây cũng là dự án tiên phong trong việc thực hiện theo phương thức hỗ trợ hòa đồng ngân sách, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện dự án.

Hội nghị nhằm chia sẻ các kinh nghiệm từ dự án, phương thức hỗ trợ hòa đồng ngân sách và những bài học nổi bật cũng như các nhu cầu và lĩnh vực cần tiếp tục hỗ trợ cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông John Nielsen - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch, chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người nông dân nghèo trong các nhóm dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ chính sách phát triển”. Nhìn chúng, trong 6 năm thực hiện chương trình, tỷ lệ nghèo ở 5 tỉnh tham gia chương trình đã giảm đáng kể, từ trên 25% năm 2007 còn khoảng 10 -12% trung bình hiện nay.

Cũng theo đánh giá của Viện Ipsard, thông qua chương trình, hơn 1 triệu nông dân đã được hưởng lợi từ dự án này./.

Khánh Linh