ban thường vụ đảng ủy bộ tài chính

Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Ảnh: T.N

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân, thời gian qua, trong công tác tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Bộ đã ban hành kịp thời các kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác cán bộ đối với cấp chiến lược do Bộ Tài chính quản lý; xem xét công tác nhân sự cấp ủy để kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đề cập tới công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, đến nay, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phát triển được khoảng 200 đảng viên mới; thực hiện chuyển sinh hoạt đi, chuyển sinh hoạt đến cho các trường hợp kịp thời trong điều kiện dịch bệnh Covid-19…

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã đóng góp ý kiến về chủ trương nhân sự cấp ủy của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; định hướng công tác nhân sự cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.T

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đánh giá cao các kết quả của Đảng ủy Bộ Tài chính đã đạt được trong thời gian qua.

Để đảm bảo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện theo kế hoạch đề ra, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính (qua Văn phòng Đảng ủy) chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được phân công tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo các báo cáo, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tại hội nghị này.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, công tác quy hoạch kiện toàn nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần sớm triển nhanh theo đúng theo Nghị quyết của Đảng, bám sát theo chương trình hành động của nhiệm kỳ và của năm 2021.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn cũng yêu cầu các cấp ủy đảng cơ sở cần sớm kiện toàn nhân sự các cấp để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác chỉ đạo điều hành.

Khánh Huyền