tham nhung

Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng. Ảnh: HT

Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình” đã trao giải thưởng cho 19 đề án xuất sắc nhất trong số 89 đề án tham gia chương trình.

Được phát động ngày 9/12/2013, chương trình VACI 2014 là chương trình thứ ba và cuối cùng trong chuỗi các chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam, nhằm tôn vinh và hỗ trợ những sáng kiến này triển khai tại cộng đồng, góp phần giảm thiểu tham nhũng.

Trong các đề án đạt giải năm nay, có 12 đề án mới với ý tưởng, sáng kiến mới và 7 đề án triển khai mở rộng hoặc tiếp tục những ý tưởng, sáng kiến đã đạt giải của các chương trình trước.

Mỗi đề án đạt giải sẽ nhận được khoản tài trợ theo đề xuất của chủ đề án, tối đa là 300 triệu đồng để triển khai và thực hiện ý tưởng đã nêu trong đề án tại các địa phương khác nhau trong cả nước. Tổng giá trị giải thưởng được trao năm nay là 5,5 tỷ đồng.

Chương trình VACI 2014 do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức với sự tài trợ của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID-UK) và Cơ quan Phát triển Ai-len (Irish Aid).

Chương trình VACI đầu tiên (năm 2011) và lần thứ hai (2013) được thiết kế dựa trên thành công của Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam 2009. Chương trình VACI 2011 đã hỗ trợ 34 đề án, VACI 2013 hỗ trợ 24 đề án thực hiện thành công. Như vậy, chuỗi chương trình VACI hỗ trợ tổng cộng 77 sáng kiến./.

Trung Ninh