Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đề xuất gia hạn hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 1.155 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay vẫn còn hơn 414.000 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định (chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021) nhưng chưa được chi trả với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỷ đồng.

Có 3 nhóm nguyên nhân khiến số người lao động trên dù nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ như: người lao động kê khai sai thông tin số tài khoản, không liên lạc được; người lao động có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, nhân thân chưa chính xác; phát sinh khó khăn trong việc xác định rõ đối tượng hỗ trợ.

Do đó, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định (khoảng 1.155 tỷ đồng), thì dự kiến tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 26.740 tỷ đồng, kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2022 là 56.599 tỷ đồng. Như vậy, sau khi tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động thì kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn, vì cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 theo quy định...

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp người lao động đã đề nghị hưởng đúng thời hạn quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc đóng-hưởng.

Bên cạnh đó, điều này cũng đề cao nguyên tắc chia sẻ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự công bằng tương đối giữa người lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã tuân thủ đúng các quy định của chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người lao động vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cho thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp; từ đó khuyến khích người lao động tham gia và chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm thất nghiệp…

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/7, cơ quan này đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 346.806 doanh nghiệp, tương ứng gần 12 triệu người lao động, với số tiền được điều chỉnh giảm đến hết tháng 9/2022 là khoảng 9.104 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến cuối năm 2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chi trả cho gần 13 triệu người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, không có sai sót về hồ sơ với tổng số tiền đã chi trên 30.804 tỷ đồng.