mỹ

Khách hàng tới mua sắm ở một cửa hàng tại Washington DC., Mỹ

Theo kế hoạch chi tiết, quỹ liên bang sẽ chi 6.000 tỷ USD vào năm 2022 và tăng dần lên 8.200 tỷ USD vào năm 2031. Trong đó bao gồm việc chi tiêu cho cơ sở hạ tầng là 1.700 tỷ USD và 1.800 tỷ USD dành cho chương trình tăng cường giáo dục do nhà nước tài trợ và các dịch vụ xã hội.

Theo Tổng thống Biden, mục tiêu tổng thể của ngân sách mới là phát triển tầng lớp trung lưu Mỹ, đồng thời đưa nước Mỹ có thêm nhiều ưu thế cạnh tranh hơn các đối thủ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, khoản đề xuất ngân sách mới sẽ khiến nợ công Mỹ lên mức cao kỷ lục. Đề xuất đầy tham vọng này của Tổng thống Biden sẽ phải vượt qua kỳ bỏ phiếu ở quốc hội./.

Theo Sggp.org.vn